മാർച്ച്‌ 23, 2023
ലേഖനങ്ങൾ സൈബർ സുരക്ഷ സാങ്കേതികവിദ്യ

The Emergence of Quantum Computing and its Impact on Cybersecurity

Securing Our Digital Future: The Impact of Quantum Computing on Cybersecurity Quantum computing has emerged as a revolutionary technology that could potentially transform various fields, including cybersecurity. It uses qubits, which can be in multiple states simultaneously, to perform operations much faster and more efficiently than classical computers. This speed and efficiency could have significant […]

കൂടുതൽ വായിക്കുക
ലേഖനങ്ങൾ സൈബർ സുരക്ഷ സാങ്കേതികവിദ്യ

The Pros and Cons of Using Biometrics for Cybersecurity

The Biometrics Debate: Weighing the Pros and Cons for Enhanced Cybersecurity Biometric authentication is a technology that has become increasingly popular in recent years as a means of enhancing cybersecurity. This technology uses unique biological characteristics, such as fingerprints, facial recognition, or iris scans, to verify the identity of a person. By eliminating the need […]

കൂടുതൽ വായിക്കുക
ലേഖനങ്ങൾ സൈബർ സുരക്ഷ

Cybersecurity and national security

Safeguarding the Nation: The Critical Intersection of Cybersecurity and National Security. In today’s digital age, cybersecurity has become a critical component of national security. The increasing reliance on technology and the internet has made government agencies, military installations, and critical infrastructure systems vulnerable to cyber threats, such as cyber espionage, sabotage, and terrorism. In this […]

കൂടുതൽ വായിക്കുക
ലേഖനങ്ങൾ സൈബർ സുരക്ഷ സാങ്കേതികവിദ്യ

Artificial intelligence and cybersecurity

Protecting Data from Cyber Attacks with AI: The Powerful Duo of Artificial Intelligence and Cybersecurity. As technology continues to advance at an unprecedented pace, so do the threats to cybersecurity. With cyber attacks becoming increasingly sophisticated and frequent, cybersecurity has become a critical concern for individuals, businesses, and governments alike. However, as cybercriminals become more […]

കൂടുതൽ വായിക്കുക
ലേഖനങ്ങൾ സൈബർ സുരക്ഷ

സൈബർ സുരക്ഷയിൽ റെഗുലേറ്ററി മാറ്റങ്ങളുടെ ആഘാതം

This article could examine how changes in regulations and compliance standards are affecting cybersecurity, both for businesses and individuals. It could discuss the implications of new laws like GDPR and CCPA, as well as changes to industry-specific regulations. As technology continues to advance, so does the threat for cybersecurity. In recent years, the threat landscape […]

കൂടുതൽ വായിക്കുക
ലേഖനങ്ങൾ സൈബർ സുരക്ഷ സാങ്കേതികവിദ്യ നുറുങ്ങുകളും തന്ത്രങ്ങളും

സൈബർ സുരക്ഷയും ക്ലൗഡും

Protecting Your Data in the Cloud: The Importance of Cybersecurity As businesses increasingly rely on the cloud for storing and accessing data, cybersecurity risks have also grown in tandem. The cloud has transformed the way businesses operate, providing them with a scalable, flexible, and cost-effective way of managing their IT infrastructure. However, this convenience comes […]

കൂടുതൽ വായിക്കുക
ലേഖനങ്ങൾ സൈബർ സുരക്ഷ സാങ്കേതികവിദ്യ നുറുങ്ങുകളും തന്ത്രങ്ങളും

ജീവനക്കാർക്ക് എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായ സൈബർ സുരക്ഷാ പരിശീലനം നടത്താം

സൈബർ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ സൈബർ സുരക്ഷാ പരിശീലനത്തിനുള്ള 7 നുറുങ്ങുകൾ. ഇന്നത്തെ പരസ്പരബന്ധിതമായ ലോകത്ത്, കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാവുന്ന വിപുലമായ സൈബർ സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾക്ക് ബിസിനസുകൾ വിധേയമാകുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഉപയോഗത്തോടെ, സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യാപകവും സങ്കീർണ്ണവുമായി മാറിയിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ബിസിനസുകൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് സജീവമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണം […]

കൂടുതൽ വായിക്കുക
ലേഖനങ്ങൾ സൈബർ സുരക്ഷ

സൈബർ സുരക്ഷാ മാമാങ്കം നാവിഗേറ്റുചെയ്യുന്നു: എസ്എംഇകൾക്കുള്ള വെല്ലുവിളികൾ

ഈ ലേഖനം ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾ (എസ്എംഇ) നേരിടുന്ന സൈബർ സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും സ്വയം പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾ (എസ്‌എംഇ) ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടെല്ലാണ്, ഇത് തൊഴിലിന്റെയും സാമ്പത്തിക ഉൽപാദനത്തിന്റെയും ഗണ്യമായ ഭാഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സമീപ വർഷങ്ങളിൽ, SME-കൾ സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നു. സൈബർ കുറ്റവാളികൾ ബോധവാന്മാരാണ് […]

കൂടുതൽ വായിക്കുക
ലേഖനങ്ങൾ സൈബർ സുരക്ഷ

2023-ൽ ബിസിനസുകൾ നേരിടുന്ന മുൻനിര സൈബർ സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ

ransomware, ക്ലൗഡ് കേടുപാടുകൾ, AI- പവർ അറ്റാക്കുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 2023-ൽ ബിസിനസുകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന മുൻനിര സൈബർ സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ കണ്ടെത്തുക. സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിക്കുന്നത് തുടരുമ്പോൾ, ബിസിനസുകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സൈബർ സുരക്ഷാ ഭീഷണികളും. ഓരോ വർഷം കഴിയുന്തോറും, പുതിയ ഭീഷണികൾ ഉയർന്നുവരുന്നു, സൈബർ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം പരിരക്ഷിക്കാൻ ബിസിനസുകൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. 2023-ൽ, ബിസിനസുകൾ ഒരു ശ്രേണിയെ അഭിമുഖീകരിക്കും […]

കൂടുതൽ വായിക്കുക
ലേഖനങ്ങൾ സൈബർ സുരക്ഷ

വെബിന്റെ ഇരുണ്ട വശം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു: ഡാർക്ക് വെബിലെ സൈബർ കുറ്റകൃത്യം

മയക്കുമരുന്ന്, ആയുധങ്ങൾ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ - ഭീഷണികളെ നിയമപാലകർ എങ്ങനെ ചെറുക്കുന്നു - ഡാർക്ക് വെബിൽ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ലോകം കണ്ടെത്തുക. ഇന്റർനെറ്റ് വിശാലവും സങ്കീർണ്ണവുമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്, അത് സൂര്യപ്രകാശവും മഴവില്ലുമല്ല. നമ്മിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഉപരിതല വെബ് പരിചിതമാണെങ്കിലും, ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഭാഗം എളുപ്പത്തിൽ […]

കൂടുതൽ വായിക്കുക
ml_INമലയാളം