மார்ச் 23, 2023
கட்டுரைகள் சைபர் செக்யூரிட்டி தொழில்நுட்பம்

The Emergence of Quantum Computing and its Impact on Cybersecurity

Securing Our Digital Future: The Impact of Quantum Computing on Cybersecurity Quantum computing has emerged as a revolutionary technology that could potentially transform various fields, including cybersecurity. It uses qubits, which can be in multiple states simultaneously, to perform operations much faster and more efficiently than classical computers. This speed and efficiency could have significant […]

மேலும் படிக்க
கட்டுரைகள் சைபர் செக்யூரிட்டி தொழில்நுட்பம்

The Pros and Cons of Using Biometrics for Cybersecurity

The Biometrics Debate: Weighing the Pros and Cons for Enhanced Cybersecurity Biometric authentication is a technology that has become increasingly popular in recent years as a means of enhancing cybersecurity. This technology uses unique biological characteristics, such as fingerprints, facial recognition, or iris scans, to verify the identity of a person. By eliminating the need […]

மேலும் படிக்க
கட்டுரைகள் சைபர் செக்யூரிட்டி

Cybersecurity and national security

Safeguarding the Nation: The Critical Intersection of Cybersecurity and National Security. In today’s digital age, cybersecurity has become a critical component of national security. The increasing reliance on technology and the internet has made government agencies, military installations, and critical infrastructure systems vulnerable to cyber threats, such as cyber espionage, sabotage, and terrorism. In this […]

மேலும் படிக்க
கட்டுரைகள் சைபர் செக்யூரிட்டி தொழில்நுட்பம்

Artificial intelligence and cybersecurity

Protecting Data from Cyber Attacks with AI: The Powerful Duo of Artificial Intelligence and Cybersecurity. As technology continues to advance at an unprecedented pace, so do the threats to cybersecurity. With cyber attacks becoming increasingly sophisticated and frequent, cybersecurity has become a critical concern for individuals, businesses, and governments alike. However, as cybercriminals become more […]

மேலும் படிக்க
கட்டுரைகள் சைபர் செக்யூரிட்டி

சைபர் பாதுகாப்பில் ஒழுங்குமுறை மாற்றங்களின் தாக்கம்

வணிகங்கள் மற்றும் தனிநபர்கள் ஆகிய இருவருக்குமான விதிமுறைகள் மற்றும் இணக்கத் தரநிலைகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் இணையப் பாதுகாப்பை எவ்வாறு பாதிக்கின்றன என்பதை இந்தக் கட்டுரை ஆராயலாம். GDPR மற்றும் CCPA போன்ற புதிய சட்டங்களின் தாக்கங்கள் மற்றும் தொழில் சார்ந்த விதிமுறைகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் குறித்து இது விவாதிக்கலாம். தொழில்நுட்பம் தொடர்ந்து முன்னேறும்போது, இணையப் பாதுகாப்பிற்கான அச்சுறுத்தலும் அதிகரிக்கிறது. சமீபத்திய ஆண்டுகளில், அச்சுறுத்தல் நிலப்பரப்பு […]

மேலும் படிக்க
கட்டுரைகள் சைபர் செக்யூரிட்டி தொழில்நுட்பம் குறிப்புகள் & தந்திரங்களை

சைபர் பாதுகாப்பு மற்றும் கிளவுட்

மேகக்கணியில் உங்கள் தரவைப் பாதுகாத்தல்: இணையப் பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவம் வணிகங்கள் தரவைச் சேமிப்பதற்கும் அணுகுவதற்கும் மேகக்கணியை அதிகளவில் நம்பியிருப்பதால், இணையப் பாதுகாப்பு அபாயங்களும் இணைந்து வளர்ந்துள்ளன. வணிகங்கள் செயல்படும் விதத்தை கிளவுட் மாற்றியமைத்து, அவற்றின் IT உள்கட்டமைப்பை நிர்வகிப்பதற்கான அளவிடக்கூடிய, நெகிழ்வான மற்றும் செலவு குறைந்த வழியை வழங்குகிறது. இருப்பினும், இந்த வசதி வருகிறது […]

மேலும் படிக்க
கட்டுரைகள் சைபர் செக்யூரிட்டி தொழில்நுட்பம் குறிப்புகள் & தந்திரங்களை

பணியாளர்களுக்கான பயனுள்ள சைபர் பாதுகாப்பு பயிற்சியை எவ்வாறு நடத்துவது

சைபர் தாக்குதல்களில் இருந்து உங்கள் வணிகத்தைப் பாதுகாக்க பயனுள்ள சைபர் பாதுகாப்பு பயிற்சிக்கான 7 குறிப்புகள். இன்றைய ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட உலகில், வணிகங்கள் கணிசமான சேதத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய பரந்த அளவிலான இணைய பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்களுக்கு ஆளாகின்றன. தொழில்நுட்பத்தின் அதிகரித்த பயன்பாட்டுடன், சைபர் தாக்குதல்கள் மிகவும் பரவலாகவும் அதிநவீனமாகவும் மாறியுள்ளன, மேலும் வணிகங்கள் பாதுகாக்க முன்முயற்சி நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் […]

மேலும் படிக்க
கட்டுரைகள் சைபர் செக்யூரிட்டி

சைபர் செக்யூரிட்டி பிரமை: SMEகளுக்கான சவால்கள்

இந்தக் கட்டுரை சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் (SMEs) எதிர்கொள்ளும் இணைய பாதுகாப்பு சவால்களைப் பற்றி விவாதிக்கிறது மற்றும் தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகளை வழங்குகிறது. சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான நிறுவனங்கள் (SMEs) உலகப் பொருளாதாரத்தின் முதுகெலும்பாகும், இது வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பொருளாதார உற்பத்தியின் குறிப்பிடத்தக்க பகுதியைக் குறிக்கிறது. இருப்பினும், சமீபத்திய ஆண்டுகளில், SME கள் இணைய தாக்குதல்களுக்கு அதிகளவில் பாதிக்கப்படக்கூடியதாகி வருகிறது. சைபர் குற்றவாளிகள் அறிந்திருக்கிறார்கள் […]

மேலும் படிக்க
கட்டுரைகள் சைபர் செக்யூரிட்டி

2023 இல் வணிகங்களை எதிர்கொள்ளும் சிறந்த சைபர் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்கள்

ransomware, கிளவுட் பாதிப்புகள் மற்றும் AI-இயங்கும் தாக்குதல்கள் உட்பட 2023 இல் வணிகங்கள் எதிர்கொள்ளும் சிறந்த இணையப் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்களைக் கண்டறியவும். தொழில்நுட்பம் தொடர்ந்து வளர்ச்சியடைந்து வருவதால், வணிகங்கள் எதிர்கொள்ளும் இணைய பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்களும் உள்ளன. கடந்து செல்லும் ஒவ்வொரு ஆண்டும், புதிய அச்சுறுத்தல்கள் வெளிவருகின்றன, மேலும் சைபர் தாக்குதல்களில் இருந்து தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள வணிகங்கள் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும். 2023 இல், வணிகங்கள் ஒரு வரம்பை எதிர்கொள்ளும் […]

மேலும் படிக்க
கட்டுரைகள் சைபர் செக்யூரிட்டி

இணையத்தின் இருண்ட பக்கத்தை ஆய்வு செய்தல்: இருண்ட வலையில் சைபர் கிரைம்

போதைப்பொருள், ஆயுதங்கள், பணமோசடி - மற்றும் அச்சுறுத்தல்களை சட்ட அமலாக்கம் எவ்வாறு எதிர்கொள்கிறது என்பதை டார்க் வெப்பில் சைபர் கிரைம் உலகத்தைக் கண்டறியவும். இணையம் ஒரு பரந்த மற்றும் சிக்கலான இடம், அது சூரிய ஒளி மற்றும் வானவில் அல்ல. நம்மில் பெரும்பாலோர் மேற்பரப்பு வலையை நன்கு அறிந்திருந்தாலும், இணையத்தின் ஒரு பகுதி எளிதாக […]

மேலும் படிக்க
ta_INதமிழ்