مارس 23, 2023
مقالات امنیت سایبری فن آوری

The Emergence of Quantum Computing and its Impact on Cybersecurity

Securing Our Digital Future: The Impact of Quantum Computing on Cybersecurity Quantum computing has emerged as a revolutionary technology that could potentially transform various fields, including cybersecurity. It uses qubits, which can be in multiple states simultaneously, to perform operations much faster and more efficiently than classical computers. This speed and efficiency could have significant […]

ادامه مطلب
مقالات امنیت سایبری فن آوری

The Pros and Cons of Using Biometrics for Cybersecurity

The Biometrics Debate: Weighing the Pros and Cons for Enhanced Cybersecurity Biometric authentication is a technology that has become increasingly popular in recent years as a means of enhancing cybersecurity. This technology uses unique biological characteristics, such as fingerprints, facial recognition, or iris scans, to verify the identity of a person. By eliminating the need […]

ادامه مطلب
مقالات امنیت سایبری

Cybersecurity and national security

Safeguarding the Nation: The Critical Intersection of Cybersecurity and National Security. In today’s digital age, cybersecurity has become a critical component of national security. The increasing reliance on technology and the internet has made government agencies, military installations, and critical infrastructure systems vulnerable to cyber threats, such as cyber espionage, sabotage, and terrorism. In this […]

ادامه مطلب
مقالات امنیت سایبری فن آوری

Artificial intelligence and cybersecurity

Protecting Data from Cyber Attacks with AI: The Powerful Duo of Artificial Intelligence and Cybersecurity. As technology continues to advance at an unprecedented pace, so do the threats to cybersecurity. With cyber attacks becoming increasingly sophisticated and frequent, cybersecurity has become a critical concern for individuals, businesses, and governments alike. However, as cybercriminals become more […]

ادامه مطلب
مقالات امنیت سایبری

تأثیر تغییرات نظارتی بر امنیت سایبری

این مقاله می تواند بررسی کند که چگونه تغییرات در مقررات و استانداردهای انطباق بر امنیت سایبری چه برای مشاغل و چه برای افراد تأثیر می گذارد. این می تواند پیامدهای قوانین جدید مانند GDPR و CCPA و همچنین تغییرات در مقررات خاص صنعت را مورد بحث قرار دهد. با ادامه پیشرفت فناوری، تهدید امنیت سایبری نیز افزایش می یابد. در سال‌های اخیر، چشم‌انداز تهدید […]

ادامه مطلب
مقالات امنیت سایبری فن آوری نکته ها و ترفندهای

امنیت سایبری و فضای ابری

حفاظت از داده‌های خود در فضای ابری: اهمیت امنیت سایبری از آنجایی که کسب‌وکارها به طور فزاینده‌ای برای ذخیره و دسترسی به داده‌ها به ابر متکی هستند، خطرات امنیت سایبری نیز همزمان افزایش یافته است. فضای ابری نحوه عملکرد کسب‌وکارها را تغییر داده است و روشی مقیاس‌پذیر، انعطاف‌پذیر و مقرون‌به‌صرفه برای مدیریت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در اختیار آنها قرار داده است. با این حال، این راحتی […]

ادامه مطلب
مقالات امنیت سایبری فن آوری نکته ها و ترفندهای

نحوه برگزاری آموزش امنیت سایبری موثر برای کارکنان

7 نکته برای آموزش موثر امنیت سایبری برای محافظت از کسب و کار شما در برابر حملات سایبری. در دنیای به هم پیوسته امروزی، کسب‌وکارها در معرض طیف وسیعی از تهدیدات امنیت سایبری هستند که می‌تواند آسیب‌های قابل‌توجهی ایجاد کند. با افزایش استفاده از فناوری، حملات سایبری رایج‌تر و پیچیده‌تر شده‌اند و کسب‌وکارها باید اقدامات پیشگیرانه‌ای برای محافظت از […]

ادامه مطلب
مقالات امنیت سایبری

پیمایش در پیچ و خم امنیت سایبری: چالش‌هایی برای SMEها

این مقاله چالش‌های امنیت سایبری را که شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) با آن مواجه هستند مورد بحث قرار می‌دهد و اقداماتی را برای محافظت از خود ارائه می‌دهد. بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) ستون فقرات اقتصاد جهانی هستند و بخش قابل توجهی از اشتغال و خروجی اقتصادی را به خود اختصاص می دهند. با این حال، در سال های اخیر، SME ها به طور فزاینده ای در برابر حملات سایبری آسیب پذیر شده اند. مجرمان سایبری آگاه هستند […]

ادامه مطلب
مقالات امنیت سایبری

برترین تهدیدات امنیت سایبری که مشاغل در سال 2023 با آن روبرو هستند

بزرگترین تهدیدات امنیت سایبری را که مشاغل در سال 2023 با آنها مواجه خواهند شد، از جمله باج افزار، آسیب پذیری های ابری و حملات مبتنی بر هوش مصنوعی کشف کنید. همانطور که فناوری به پیشرفت خود ادامه می دهد، تهدیدات امنیت سایبری که مشاغل با آن روبرو هستند نیز افزایش می یابد. هر سال که می گذرد، تهدیدات جدیدی ظاهر می شوند و کسب و کارها باید برای محافظت از خود در برابر حملات سایبری هوشیار باشند. در سال 2023، مشاغل با طیف وسیعی از […]

ادامه مطلب
مقالات امنیت سایبری

کاوش در سمت تاریک وب: جرایم سایبری در تاریک وب

دنیای جرایم سایبری را در تاریک وب کشف کنید - مواد مخدر، سلاح، پولشویی - و نحوه مبارزه مجری قانون با تهدیدات. اینترنت مکان وسیع و پیچیده ای است و همه اش آفتاب و رنگین کمان نیست. در حالی که بیشتر ما با وب سطحی آشنا هستیم، بخشی از اینترنت که به راحتی […]

ادامه مطلب
fa_IRفارسی